Một năm 2018 đã qua, ngày cuối năm cùng không khí có chút tất bật chuẩn bị kết lại một năm, FDAW cũng ngồi xem lại mình đã làm được … Continue reading